46599 : การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

072 มอเตอร์
1 2 3 อินเตอร์เทรด
1 8 0 เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 พี เจ ทัวร์
100 พี.เอส.ไอ.
100 เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
108 เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
109 การาจ จำกัด
113 ครีเอท
114 ลาดพร้าว เอ็นจิเนียริ่ง