46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

007 ลิเคอร์ จำกัด
100 - 20 กรุ๊ป
100 ลักซ์ จำกัด
100 วอร์ริเออร์ จำกัด
1000 ล้าน จำกัด
1009 อินเตอร์เทรด
1009 เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
101 พลัส จำกัด
101 อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
108 ไฟน์ ครีเอชั่นส์ คอร์ป จำกัด