47190 : การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป

10 กำลัง จำกัด
101 สหพาณิชย์
119 ซัคเซซ จำกัด
123 โกลบอล จำกัด
127 มิลเลียน ไมล์ (ประเทศไทย) จำกัด
1326
134 รังสิต จำกัด
14กุมภา จำกัด
159 มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
159 เซอร์วิส จำกัด