47213 : ร้านขายปลีกผักและผลไม้

101 พี.เฟรชฟรุ๊ต จำกัด
108 โภชนา
109 โภชนา
111 โภชนา
289 อินเตอร์เทรด จำกัด
3288 ไทยยังโคโค่นัท จำกัด
338 อินเตอร์เทรด จำกัด
340 ไฮโดรฟาร์ม
3ดี.แอดวานซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
459 แฮปปี้ฟรุ๊ตส์ จำกัด