47895 : การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เครื่องหอมและเครื่องสำอางบนแผงลอยและตลาด

11 เทรด แอนด์ โค จำกัด
420 ไอเอ็นวี จำกัด
กรีนเวลท์ สตาร์ไลท์ จำกัด
กูรู พรีเมี่ยม จำกัด
กู๊ดเดย์เลดี้
กู๊ดแคร์6935 จำกัด
ก้าวหน้า คอสเมติกส์
ก้าวหน้า2018 จำกัด
คริสตัลเมติกส์ แลบอราทอรี่ จำกัด
ควีน มิลเลียน จำกัด