49329 : การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

101เดินรถ จำกัด
103 อุดมสุขพัฒนาขนส่ง จำกัด
108 1009 โนลิมิต จำกัด
117 ทรานสปอร์ต
1291 ทัวริ่ง จำกัด
146 จำกัด
168 บัส จำกัด
1992 พัฒนา จำกัด
1994 ขนส่ง จำกัด
2013 กรุ๊ป จำกัด