49339 : การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

(ติ่ง) ขนส่งชลบุรี
(ส) สมใจขนส่ง จำกัด
007 โปร จำกัด
111 สุพรรณพานิช
118 เลเบอร์ แอนด์ ซัพพลาย แมนเนจเม้นท์ จำกัด
12 พฤศจิกา
127 จำกัด
1414 มูฟ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
159บัวสวรรค์ทรานสปอร์ต
168 ทรานสปอร์ต