49339 : การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

(ติ่ง) ขนส่งชลบุรี
(ส) สมใจ999 ทรานสปอร์ต จำกัด
(ส) สมใจขนส่ง จำกัด
111 รวมทรัพย์รุ่งเรือง
111 สุพรรณพานิช
12 พฤศจิกา
127 จำกัด
134 ทรานสปอร์ต
1414 มูฟ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
159 ทรานสปอร์ต