55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด

072 ไดมอนด์ จำกัด
101 โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด
11 วิรยะรุ่งเรือง จำกัด
11.ต.ตะวัน จำกัด
111 รีสอร์ทแอนด์สปา
131 บ้านเรา จำกัด
137 พิลล่าส์ กรุ๊ป จำกัด
14 ไอคอน จำกัด
155 (2012) จำกัด
16 โฮเต็ล