63113 : การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

1237นาว จำกัด
168 อินเตอร์เน็ตเวิร์ค จำกัด
29ทีเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
3065 ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
365 เซอร์วิส จำกัด
515 กู๊ด ไอเดีย
88 บิดแอนด์บาย จำกัด
9 มาร์ช 1973 จำกัด
9 ยูนิตี้ คอนเนคท์ จำกัด
9 เซนซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด