64202 : กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

10 พีเอ็ม จำกัด
10 โฮลดิ้งส์ จำกัด
219 ร่วมพัฒนา จำกัด
28 แคปปิตอล จำกัด
3 พี เอ็ม กรุ๊ป จำกัด
3เอส โฮลดิ้ง จำกัด
54 โฮลดิ้ง จำกัด
8 วิลลาส์ โฮลดิ้ง จำกัด
8 เว็นเจอร์ แคปปิตอล จำกัด
8 โอเวอร์ 8 โฮลดิ้งส์ จำกัด