64202 : กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

10 10 อาร์ต แกลเลอรี โฮเทล จำกัด
10 พีเอ็ม จำกัด
10 โฮลดิ้งส์ จำกัด
111 เรสซิเดนซ์ จำกัด
129 อาร์ต แอดไวเซอรี่ จำกัด
147 คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด
249 โฮลดิ้ง จำกัด
28 แคปปิตอล จำกัด
2เอ็นดี สตรีท โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3 พี เอ็ม กรุ๊ป จำกัด