64202 : กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

10 พีเอ็ม จำกัด
10 โฮลดิ้งส์ จำกัด
147 คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด
28 แคปปิตอล จำกัด
3 พี เอ็ม กรุ๊ป จำกัด
3 เอ โฮลดิ้ง จำกัด
365 วันดี จำกัด
3เอส โฮลดิ้ง จำกัด
45 โฮลดิ้งส์ จำกัด
54 โฮลดิ้ง จำกัด