64912 : สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อ การดำเนินธุรกิจ

กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จำกัด
คีตคอนส์ จำกัด
จอห์น เดียร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ซัมมิท ลิสซิ่ง จำกัด
ซี วี พี ก็อปปี้ เซอร์วิส จำกัด
ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด
ที.ซี.ซี. ลิสซิ่ง แอนด์บิสซิเนส จำกัด
นิทชู โชจิ ลิสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
พาณี เอนจิเนียริ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส