95120 : การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร

กรุ๊ป อินสตอเรชั่น
กังวานเทคโนโลยี
กิตติ ซัพพลาย จำกัด
กิติมา อิเล็กทริก จำกัด
ก้องชล เทเลคอม ซิสเต็ม จำกัด
ขันธหิรัญ จำกัด
คณาธิป เทคโนโลยี จำกัด
คริสตัล แอสเสทส์ จำกัด
คลินิคมือถือ จำกัด
คล่อง จำกัด