แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ดิจิทัล อะคาเดมิค จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ดิจิทัล อะคาเดมิค จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DIGITAL ACADEMIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563118541
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 13 ส.ค. 2563 (1 ปี 5 เดือน 17 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563
โทรศัพท์ 098-2546915
อีเมล goventrance@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ดิจิทัล อะคาเดมิค จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 478,740 บาท (47.87% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) P : การศึกษา
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 85492 : กิจกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อิสระ (ประเทศไทย) จำกัด

ดีอีทู โซลูชั่น จำกัด

แมธ-ไซเอนซ์ อี-เลิร์นนิ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

เกรท เอ็กซ์พี จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ดิจิทัล อะคาเดมิค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 491,761394,058411,749511,882
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,6152,4301,6753,437
กรุงเทพมหานคร 190,686143,233216,808194,848
หมวดธุรกิจ : P

P : การศึกษา

288,075221,141270,456292,752
TSIC : 85492

85492 : กิจกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

131106149120

เครดิตทางการค้า บริษัท ดิจิทัล อะคาเดมิค จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ดิจิทัล อะคาเดมิค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 491,761394,058411,749511,882
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,6152,4301,6753,437
กรุงเทพมหานคร 190,686143,233216,808194,848
หมวดธุรกิจ : P

P : การศึกษา

288,075221,141270,456292,752
TSIC : 85492

85492 : กิจกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

131106149120

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม DIGITAL ACADEMIC COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น DIGITAL ACADEMIC COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ดิจิทัล อะคาเดมิค จำกัด

873/21 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ดิจิทัล อะคาเดมิค จำกัด

873/21 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้