แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ธวัช ฟู๊ดส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ธวัช ฟู๊ดส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DHAWATH FOODS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135550032537
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 พ.ค. 2550 (15 ปี 0 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ธวัช ฟู๊ดส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 3,000,000
มูลค่าบริษัท 14,159,302 บาท (471.98% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10742 : การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น
วัตถุประสงค์ การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

นู้ดเดิ้ลคิงส์ จำกัด

สหปั้นข้าว จำกัด

ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด

เจริญ กิมเฮงฮวด จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ธวัช ฟู๊ดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 40,73447,33939,50776,144
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10,59010,2098,67316,482
ปทุมธานี 1,6122,0521,7402,881
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

25,29132,26127,49950,825
TSIC : 10742

10742 : การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น

17161420

เครดิตทางการค้า บริษัท ธวัช ฟู๊ดส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ธวัช ฟู๊ดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 40,73447,33939,50776,144
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10,59010,2098,67316,482
ปทุมธานี 1,6122,0521,7402,881
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

25,29132,26127,49950,825
TSIC : 10742

10742 : การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น

17161420

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม DHAWATH FOODS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น DHAWATH FOODS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ธวัช ฟู๊ดส์ จำกัด

11/11 หมู่ที่ 20 ถนนนิมิตรใหม่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท ธวัช ฟู๊ดส์ จำกัด

11/11 หมู่ที่ 20 ถนนนิมิตรใหม่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้