แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาลาฮับ

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาลาฮับ

ชื่อนิติบุคคล HALAHUB LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0943561000497
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 14 ก.ย. 2561 (3 ปี 9 เดือน 16 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0981403057
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

isipptravel@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาลาฮับ

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 500,000
มูลค่าบริษัท 416,879 บาท (83.38% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 79909 : กิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ จองโรงแรมที่พัก ตั๋วเดินทาง การท่องเที่ยว
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอพีอาร์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด

เดอะ ฟินิกซ์ แบงคอก จำกัด

อเล็กซ์ คาร์เร้นท์ จำกัด

โชคประเสริฐ 1982

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาลาฮับ

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 341,852199,219489,032550,684
ภาคใต้ 17,59410,91627,69130,466
ปัตตานี 562419899987
หมวดธุรกิจ : N

N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

24,69812,92842,51949,548
TSIC : 79909

79909 : กิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

4061301,0081,162

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาลาฮับ

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาลาฮับ

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 341,852199,219489,032550,684
ภาคใต้ 17,59410,91627,69130,466
ปัตตานี 562419899987
หมวดธุรกิจ : N

N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

24,69812,92842,51949,548
TSIC : 79909

79909 : กิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

4061301,0081,162

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม HALAHUB LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น HALAHUB LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาลาฮับ

1 ซอย3(นาเกลือ) ถนนนาเกลือ ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาลาฮับ

1 ซอย3(นาเกลือ) ถนนนาเกลือ ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้