แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทกิจไพศาล

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทกิจไพศาล

ชื่อนิติบุคคล NUNTAKIT PAISAN LTD., PART.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103543024662
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (4)453/2543
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 ก.ย. 2543 (21 ปี 11 เดือน 17 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทกิจไพศาล

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,999,770 บาท (199.98% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46693 : การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น
วัตถุประสงค์ จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

พี.เค.เอ็น.คอนซัลแทนต์ จำกัด

กัณตภณ พาสเทค (ประเทศไทย) จำกัด

เวลตี้ รับเบอร์ จำกัด

อำนาจเจริญ วู้ด จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทกิจไพศาล

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46693

46693 : การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทกิจไพศาล

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทกิจไพศาล

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46693

46693 : การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม NUNTAKIT PAISAN LTD., PART.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น NUNTAKIT PAISAN LTD., PART.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทกิจไพศาล

936 ซอยหมู่บ้านสินธร ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทกิจไพศาล

936 ซอยหมู่บ้านสินธร ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้