แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516002434
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 244/2516
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 6 มี.ค. 2516 (48 ปี 11 เดือน 9 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 10,000,000
มูลค่าบริษัท 85,395,738 บาท (853.96% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
วัตถุประสงค์ ส่งออก,ผลิต,จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์-ไม้ปาร์เก้
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไทยมิกิโมคึ จำกัด

โรดีน่า จำกัด

กรีนทิมเบอร์แลนด์ โปรดักท์ จำกัด

สหบางกอกเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 58,413550,976296,54927,229
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 13,89770,38451,1757,461
กรุงเทพมหานคร 23,850215,077101,60813,999
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

36,363322,152155,25619,100
TSIC : 31001

31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

7850443929

เครดิตทางการค้า บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 58,413550,976296,54927,229
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 13,89770,38451,1757,461
กรุงเทพมหานคร 23,850215,077101,60813,999
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

36,363322,152155,25619,100
TSIC : 31001

31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

7850443929

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

71/9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

71/9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้