แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KENG SENG COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105517008860
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 894/2517
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 30 ก.ค. 2517 (47 ปี 10 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 200,000,000
มูลค่าบริษัท 236,328,950 บาท (118.16% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46699 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ส่งออกมันสำปะหลัง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แปรงไทยแห่งแรก จำกัด

พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ห้างทองอินทรีทอง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6,44911,275540,12416,352
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,3512,787184,1983,277
กรุงเทพมหานคร 3,1886,107212,0268,822
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

4,3608,358316,85011,710
TSIC : 46699

46699 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

102094819

เครดิตทางการค้า บริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6,44911,275540,12416,352
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,3512,787184,1983,277
กรุงเทพมหานคร 3,1886,107212,0268,822
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

4,3608,358316,85011,710
TSIC : 46699

46699 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

102094819

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KENG SENG COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KENG SENG COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด

71 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด

71 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้