แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท จัมปาก้า จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท จัมปาก้า จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CHAMPACA COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105518012950
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 1301/2518
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 ธ.ค. 2518 (46 ปี 1 เดือน 16 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 026350089
โทรสาร 022330924

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท จัมปาก้า จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 250,000,000
มูลค่าบริษัท 403,163,575 บาท (161.27% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47524 : ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
วัตถุประสงค์ จำหน่ายไม้แปรรูป ไม้ชนิดต่างๆ และวัสดุอื่นๆ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แซทเทล (ประเทศไทย) จำกัด

ไอกะ เอเชีย ลามิเนตส์ โฮลดิ้ง จำกัด

เอส.ซี.พี.ไพพ์ แอนด์ สตีล อินดัสตรี้ จำกัด

ไลน์ไพพ์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท จัมปาก้า จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 11,88215,05412,6064,988
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4,8334,0633,865705
กรุงเทพมหานคร 5,4268,0576,9263,115
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

7,74911,1509,5863,869
TSIC : 47524

47524 : ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

14911611720

เครดิตทางการค้า บริษัท จัมปาก้า จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท จัมปาก้า จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 11,88215,05412,6064,988
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4,8334,0633,865705
กรุงเทพมหานคร 5,4268,0576,9263,115
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

7,74911,1509,5863,869
TSIC : 47524

47524 : ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

14911611720

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม CHAMPACA COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น CHAMPACA COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท จัมปาก้า จำกัด

142/5 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสาทรเหนือ สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท จัมปาก้า จำกัด

142/5 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสาทรเหนือ สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้