แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท โคซัน (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท โคซัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล COSAN (THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105529010651
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 1066/2529
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 28 มี.ค. 2529 (36 ปี 2 เดือน 11 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท โคซัน (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 25,000,000
มูลค่าบริษัท 272,843,227 บาท (1091.37% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46691 : การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์ จำหน่ายเคมีภัณฑ์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

พี.อาร์.เคมีคอล

วิกเกอร์ปิกเม้นท์ จำกัด

เบอร์ลี่เอเชียติ๊ก โซดา จำกัด

ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

อันดับธุรกิจ บริษัท โคซัน (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6,9963,2872,24115,115
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,6215495082,957
กรุงเทพมหานคร 3,4432,0001,4018,238
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

4,7232,5541,79910,869
TSIC : 46691

46691 : การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

783635113

เครดิตทางการค้า บริษัท โคซัน (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท โคซัน (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6,9963,2872,24115,115
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,6215495082,957
กรุงเทพมหานคร 3,4432,0001,4018,238
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

4,7232,5541,79910,869
TSIC : 46691

46691 : การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

783635113

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม COSAN (THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น COSAN (THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท โคซัน (ประเทศไทย) จำกัด

4 ซอยประชาอุทิศ 13 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท โคซัน (ประเทศไทย) จำกัด

4 ซอยประชาอุทิศ 13 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้