แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท คอฟฟี่ เซลส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท คอฟฟี่ เซลส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล COFFEE SALES COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105532017599
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 1757/2532
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 ก.พ. 2532 (33 ปี 5 เดือน 27 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท คอฟฟี่ เซลส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 3,000,000
มูลค่าบริษัท 166,982,619 บาท (5566.09% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46318 : การขายส่งกาแฟชาโกโก้
วัตถุประสงค์ ขายส่งกาแฟสำเร็จรูป,ร้านกาแฟ,แฟรนไชส์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

พี สกาย แอนด์ สตาร์ จำกัด

กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด

ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

ซีพี บีแอนด์เอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท คอฟฟี่ เซลส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46318

46318 : การขายส่งกาแฟชาโกโก้

เครดิตทางการค้า บริษัท คอฟฟี่ เซลส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท คอฟฟี่ เซลส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46318

46318 : การขายส่งกาแฟชาโกโก้

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม COFFEE SALES COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น COFFEE SALES COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท คอฟฟี่ เซลส์ จำกัด

381 ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 7 เสรี 7) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท คอฟฟี่ เซลส์ จำกัด

381 ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 7 เสรี 7) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้