แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KOBE-YA SHOKUHIN KOGYO COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105532021898
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 2185/2532
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 มี.ค. 2532 (33 ปี 9 เดือน 12 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 32,000,000
มูลค่าบริษัท 392,347,853 บาท (1226.09% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46311 : การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ นำเข้าและส่งออกเนื้อสัตว์,ผักและผลไม้
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ไทยซัมมิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ธาริกัน ฟู้ดส์ จำกัด

ดวงเดือน หมูทอง จำกัด

ปรีชา อินเตอร์ฟู้ด จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46311

46311 : การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

เครดิตทางการค้า บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46311

46311 : การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KOBE-YA SHOKUHIN KOGYO COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KOBE-YA SHOKUHIN KOGYO COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด

881 ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (พระราม 3) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด

881 ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (พระราม 3) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้