แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MINGTY CHEMICAL CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105532056012
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 5601/2532
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 20 มิ.ย. 2532 (32 ปี 5 เดือน 29 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 70,000,000
มูลค่าบริษัท 225,671,193 บาท (322.39% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 20131 : การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น
วัตถุประสงค์ ผลิตเม็ดโฟม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไดอะโพลีอะคริเลต จำกัด

ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด

ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ซูมิกะ โพลีเมอร์ คอมพาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 4,0867,4085,7218,366
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,7452,6282,0092,722
สมุทรปราการ 293598498614
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

2,8395,5754,4506,228
TSIC : 20131

20131 : การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น

29353035

เครดิตทางการค้า บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

ดัชนีชี้วัดสภาพคล่องทางการเงิน “TBS CCC Index”

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 4,0867,4085,7218,366
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,7452,6282,0092,722
สมุทรปราการ 293598498614
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

2,8395,5754,4506,228
TSIC : 20131

20131 : การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น

29353035

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MINGTY CHEMICAL CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MINGTY CHEMICAL CO., LTD.

ดัชนีชี้วัดสภาพคล่องทางการเงิน “TBS CCC Index”

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด

87 หมู่ที่ 15 ถนนวัดกิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด

87 หมู่ที่ 15 ถนนวัดกิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้