แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท แอดว๊านส์ คอสเมติคส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท แอดว๊านส์ คอสเมติคส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ADVANCE COSMETICS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105532077052
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 7706/2532
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 21 ส.ค. 2532 (32 ปี 9 เดือน 19 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท แอดว๊านส์ คอสเมติคส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 35,000,000
มูลค่าบริษัท 47,047,762 บาท (134.42% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เอสแอลซี อินเตอร์ แล็บ จำกัด

การอง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท แอดว๊านส์ คอสเมติคส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 29,59814,10313,14734,561
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8,3294,3373,7628,992
กรุงเทพมหานคร 12,3207,5247,15117,396
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

18,50310,3979,95223,966
TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

67554881

เครดิตทางการค้า บริษัท แอดว๊านส์ คอสเมติคส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท แอดว๊านส์ คอสเมติคส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 29,59814,10313,14734,561
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8,3294,3373,7628,992
กรุงเทพมหานคร 12,3207,5247,15117,396
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

18,50310,3979,95223,966
TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

67554881

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ADVANCE COSMETICS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ADVANCE COSMETICS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท แอดว๊านส์ คอสเมติคส์ จำกัด

144 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท แอดว๊านส์ คอสเมติคส์ จำกัด

144 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้