แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เพอร์แพ็ค โพรเคียวเมนต์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เพอร์แพ็ค โพรเคียวเมนต์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PERPAX PROCUREMENT CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535100110
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 9954/2535
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 ก.ค. 2535 (29 ปี 11 เดือน 1 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เพอร์แพ็ค โพรเคียวเมนต์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 32,000,000
มูลค่าบริษัท 187,088,242 บาท (584.65% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 17020 : การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูกและ การผลิตกล่องจากกระดาษและกระดาษแข็ง
วัตถุประสงค์ จำหน่ายบรรจุภัณฑ์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ยู.พี.เอช. อินเซนต์ (ประเทศไทย)

บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

ที. คอร์รูเกเต็ด จำกัด

ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เพอร์แพ็ค โพรเคียวเมนต์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 10,23218,78623,14917,342
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,7225,3235,7625,110
กรุงเทพมหานคร 4,7379,78411,7439,327
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

6,68313,71316,84712,389
TSIC : 17020

17020 : การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูกและ การผลิตกล่องจากกระดาษและกระดาษแข็ง

589010568

เครดิตทางการค้า บริษัท เพอร์แพ็ค โพรเคียวเมนต์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เพอร์แพ็ค โพรเคียวเมนต์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 10,23218,78623,14917,342
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,7225,3235,7625,110
กรุงเทพมหานคร 4,7379,78411,7439,327
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

6,68313,71316,84712,389
TSIC : 17020

17020 : การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูกและ การผลิตกล่องจากกระดาษและกระดาษแข็ง

589010568

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PERPAX PROCUREMENT CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PERPAX PROCUREMENT CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เพอร์แพ็ค โพรเคียวเมนต์ จำกัด

229/17 ซอยทวีวัฒนา ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เพอร์แพ็ค โพรเคียวเมนต์ จำกัด

229/17 ซอยทวีวัฒนา ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้