แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ที. ไทย (93) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ที. ไทย (93) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล T.THAI (93) CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537008024
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 200/2537
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 20 ม.ค. 2537 (28 ปี 0 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ที. ไทย (93) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 3,000,000
มูลค่าบริษัท 6,520,416 บาท (217.35% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ประกอยกิจการ ขายส่ง-ปลีกอาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอส.เอ็ม.พี.อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด

ครีเอทีฟ ฟู๊ด โซลูชั่น จำกัด

เจพี ฟูดส์ เอกซ์ปอร์ต จำกัด

หัว คุน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ที. ไทย (93) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 124,211236,909142,988183,396
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 56,16889,49753,10661,363
กรุงเทพมหานคร 49,60586,01955,32678,659
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

76,677136,63186,814115,079
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

8391,063727820

เครดิตทางการค้า บริษัท ที. ไทย (93) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ที. ไทย (93) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 124,211236,909142,988183,396
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 56,16889,49753,10661,363
กรุงเทพมหานคร 49,60586,01955,32678,659
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

76,677136,63186,814115,079
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

8391,063727820

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม T.THAI (93) CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น T.THAI (93) CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ที. ไทย (93) จำกัด

79 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 39 ถนนพระรามที่ 2 บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ที. ไทย (93) จำกัด

79 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 39 ถนนพระรามที่ 2 บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้