แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บางกอกเมลามิน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บางกอกเมลามิน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BANGKOK MELAMINE MARKETING & HOLDING CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538142620
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 2925/2538
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 30 พ.ย. 2538 (26 ปี 7 เดือน 5 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

02-8998059
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

melamine@melaminethai.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บางกอกเมลามิน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 25,000,000
มูลค่าบริษัท 1,143,618 บาท (4.57% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 25992 : การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ในครัวเรือนและให้บริการ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

วังไทย อินดัสตรีส์ จำกัด

แสงไทยฟาร์อีสท์ จำกัด

สหสเตนเลสสตีล จำกัด

ทรัพย์ทวีการช่าง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท บางกอกเมลามิน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 50,950580,128357,71833,754
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,56374,58848,9558,797
กรุงเทพมหานคร 20,708226,242135,56517,020
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

31,591339,437207,28423,422
TSIC : 25992

25992 : การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ

3215511219

เครดิตทางการค้า บริษัท บางกอกเมลามิน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บางกอกเมลามิน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 50,950580,128357,71833,754
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,56374,58848,9558,797
กรุงเทพมหานคร 20,708226,242135,56517,020
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

31,591339,437207,28423,422
TSIC : 25992

25992 : การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ

3215511219

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BANGKOK MELAMINE MARKETING & HOLDING CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BANGKOK MELAMINE MARKETING & HOLDING CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บางกอกเมลามิน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด

55/34 สำเพ็ง 2 เซ็นเตอร์ ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท บางกอกเมลามิน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด

55/34 สำเพ็ง 2 เซ็นเตอร์ ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้