แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท โพเทนเชียล สมาร์ทท็อป จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท โพเทนเชียล สมาร์ทท็อป จำกัด

ชื่อนิติบุคคล POTENTIAL SMARTTOP COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542000362
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (4)4/2542
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 4 ม.ค. 2542 (23 ปี 9 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท โพเทนเชียล สมาร์ทท็อป จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 20,418,758 บาท (408.38% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 45302 : การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ซื้อ-ขายสินค้า อุปกรณ์ประดับรถยนต์ ประเภทหลังคากระบะ ฝาครอบกระบะและเครื่องเสียงในรถยนต์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เฟยเยวีย รับเบอร์ รีไซเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

นินจา เรซซิ่ง วีล แอนด์ ไทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ไชน่า ทรัค กรุงเทพ จำกัด

เค แอนด์ เอ็น บิสซิเนส ไทร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท โพเทนเชียล สมาร์ทท็อป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 45302

45302 : การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

เครดิตทางการค้า บริษัท โพเทนเชียล สมาร์ทท็อป จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท โพเทนเชียล สมาร์ทท็อป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 45302

45302 : การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม POTENTIAL SMARTTOP COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น POTENTIAL SMARTTOP COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท โพเทนเชียล สมาร์ทท็อป จำกัด

444,446 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท โพเทนเชียล สมาร์ทท็อป จำกัด

444,446 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้