แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SKIN CARE PRODUCTS (TAHILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542029158
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (2)469/2542
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 23 เม.ย. 2542 (22 ปี 9 เดือน 5 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 62,882,880 บาท (3144.14% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
วัตถุประสงค์ ผลิตสินค้าพวกเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แอดว๊านส์ คอสเมติคส์ จำกัด

เอสแอลซี อินเตอร์ แล็บ จำกัด

การอง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

การ์กัวร์ แล็บ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 28,33715,47815,26131,388
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8,0384,5984,2008,287
กรุงเทพมหานคร 11,8918,2638,20915,985
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

17,77411,44111,46821,928
TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

65585474

เครดิตทางการค้า บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 28,33715,47815,26131,388
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8,0384,5984,2008,287
กรุงเทพมหานคร 11,8918,2638,20915,985
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

17,77411,44111,46821,928
TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

65585474

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SKIN CARE PRODUCTS (TAHILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SKIN CARE PRODUCTS (TAHILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

101 ซอยเสนานิคม 1 ซอย 42 แยก 11-2 ถนนเสนานิคม 1 ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

101 ซอยเสนานิคม 1 ซอย 42 แยก 11-2 ถนนเสนานิคม 1 ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้