แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เค.เจ.พี. ไทยโปรดักส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เค.เจ.พี. ไทยโปรดักส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล K.J.P. THAI PRODUCT COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545039812
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 10154500462
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 10 เม.ย. 2545 (20 ปี 1 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เค.เจ.พี. ไทยโปรดักส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,111,808 บาท (111.18% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 32120 : การผลิตเครื่องประดับ ที่ทำจากอัญมณีเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ จำหน่ายเครื่องประดับเทียมทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ซีเซน จิวเวลรี่ จำกัด

แทร่าจิวเวลรี่ จำกัด

ทีบีแซด จิวเวลรี่ จำกัด

แวร์ อะ วิช

อันดับธุรกิจ บริษัท เค.เจ.พี. ไทยโปรดักส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 368,723298,951372,577455,167
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 55,91141,56350,82161,882
กรุงเทพมหานคร 144,927106,116141,686172,603
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

223,270168,968216,072259,461
TSIC : 32120

32120 : การผลิตเครื่องประดับ ที่ทำจากอัญมณีเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง

56355264

เครดิตทางการค้า บริษัท เค.เจ.พี. ไทยโปรดักส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เค.เจ.พี. ไทยโปรดักส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 368,723298,951372,577455,167
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 55,91141,56350,82161,882
กรุงเทพมหานคร 144,927106,116141,686172,603
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

223,270168,968216,072259,461
TSIC : 32120

32120 : การผลิตเครื่องประดับ ที่ทำจากอัญมณีเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง

56355264

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม K.J.P. THAI PRODUCT COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น K.J.P. THAI PRODUCT COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เค.เจ.พี. ไทยโปรดักส์ จำกัด

49,51,53 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เค.เจ.พี. ไทยโปรดักส์ จำกัด

49,51,53 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้