แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ลีดเดอร์เทรด โปรดักส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ลีดเดอร์เทรด โปรดักส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล LEADERTRADE PRODUCTS CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546101406
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 10254601097
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 26 ส.ค. 2546 (18 ปี 4 เดือน 29 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ลีดเดอร์เทรด โปรดักส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 8,300,000
มูลค่าบริษัท -11,357,137 บาท (-136.83% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46322 : การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
วัตถุประสงค์ ส่งออกสินค้าประเภทเครื่องดื่ม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อันลิมิต ดิสทริบิวชั่น จำกัด

รัฐขจร จำกัด

ศรีสยามทรัพย์มงคล จำกัด

ชาช้าง ชาดี จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ลีดเดอร์เทรด โปรดักส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 143,598544,792317,046248,399
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 64,064188,521116,80684,290
กรุงเทพมหานคร 57,109211,926122,105102,004
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

88,414317,879175,753150,561
TSIC : 46322

46322 : การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

132536320158

เครดิตทางการค้า บริษัท ลีดเดอร์เทรด โปรดักส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ลีดเดอร์เทรด โปรดักส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 143,598544,792317,046248,399
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 64,064188,521116,80684,290
กรุงเทพมหานคร 57,109211,926122,105102,004
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

88,414317,879175,753150,561
TSIC : 46322

46322 : การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

132536320158

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม LEADERTRADE PRODUCTS CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น LEADERTRADE PRODUCTS CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ลีดเดอร์เทรด โปรดักส์ จำกัด

1249/195 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนเจริญกรุง สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ลีดเดอร์เทรด โปรดักส์ จำกัด

1249/195 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนเจริญกรุง สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้