แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอิร์ธบาวน์ด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอิร์ธบาวน์ด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล EARTHBOUND COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547076626
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0108754710808
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 7 มิ.ย. 2547 (17 ปี 7 เดือน 28 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอิร์ธบาวน์ด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 185,120 บาท (18.51% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46494 : การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน
วัตถุประสงค์ ขายผลิตภัณฑ์ประดับบ้าน
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อินโนเวทีฟ เซอร์เฟส จำกัด

เดอะ แฟคทอรี่ เดคคอเรชั่นแอนด์ดีไซน์ จำกัด

นากา เอ็กซปอร์ต จำกัด

ฮัวลี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอิร์ธบาวน์ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 428,227301,994323,413543,877
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 154,606111,802123,173185,492
กรุงเทพมหานคร 166,785106,717128,472210,607
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

254,196169,003182,120315,947
TSIC : 46494

46494 : การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

707453726884

เครดิตทางการค้า บริษัท เอิร์ธบาวน์ด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอิร์ธบาวน์ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 428,227301,994323,413543,877
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 154,606111,802123,173185,492
กรุงเทพมหานคร 166,785106,717128,472210,607
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

254,196169,003182,120315,947
TSIC : 46494

46494 : การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

707453726884

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม EARTHBOUND COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น EARTHBOUND COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอิร์ธบาวน์ด จำกัด

11/293 หมู่ที่ 10 ถนนลาดพร้าว ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เอิร์ธบาวน์ด จำกัด

11/293 หมู่ที่ 10 ถนนลาดพร้าว ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้