แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไทย เลเธอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไทย เลเธอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THAI LEATHER TRADING COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548023313
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0108154802685
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 16 ก.พ. 2548 (17 ปี 3 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไทย เลเธอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 136,071 บาท (13.61% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47713 : ร้านขายปลีกเครื่องหนังยกเว้นรองเท้า
วัตถุประสงค์ จำหน่าย วัสดุใช้อุตสาหกรรมเครื่องหนังเทียม พลาสติก
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เทพศิริ หัตถกรรม จำกัด

แฮนด์ฮาย จำกัด

ออลกู๊ดกู๊ดส์ จำกัด

เอ็ม เลทเธอร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทย เลเธอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 370,557464,452528,986534,495
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 140,306163,351180,527181,662
กรุงเทพมหานคร 145,619171,541206,962202,611
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

224,287263,122309,717305,378
TSIC : 47713

47713 : ร้านขายปลีกเครื่องหนังยกเว้นรองเท้า

168199246237

เครดิตทางการค้า บริษัท ไทย เลเธอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทย เลเธอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 370,557464,452528,986534,495
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 140,306163,351180,527181,662
กรุงเทพมหานคร 145,619171,541206,962202,611
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

224,287263,122309,717305,378
TSIC : 47713

47713 : ร้านขายปลีกเครื่องหนังยกเว้นรองเท้า

168199246237

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THAI LEATHER TRADING COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THAI LEATHER TRADING COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไทย เลเธอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

306/40 ซอยท่าข้าม 28 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ไทย เลเธอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

306/40 ซอยท่าข้าม 28 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้