แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ซีเครท คอสโม จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ซีเครท คอสโม จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SECRET COSMO COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551127701
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 18 พ.ย. 2551 (13 ปี 6 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล kittyaratt.j@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ซีเครท คอสโม จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,616,341 บาท (161.63% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46415 : การขายส่งรองเท้า
วัตถุประสงค์ นำเข้าสินค้าเพื่อขาย
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แมซซิ โปรดักท์ จำกัด

เดอะ โคลเวอร์ จำกัด

กู๊ด เพซ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

ผู้ชายขายเกิบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ซีเครท คอสโม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 392,435456,719286,149392,531
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 146,535160,738103,570132,763
กรุงเทพมหานคร 154,048168,257107,202151,003
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

236,794258,351165,717225,933
TSIC : 46415

46415 : การขายส่งรองเท้า

15915294126

เครดิตทางการค้า บริษัท ซีเครท คอสโม จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ซีเครท คอสโม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 392,435456,719286,149392,531
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 146,535160,738103,570132,763
กรุงเทพมหานคร 154,048168,257107,202151,003
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

236,794258,351165,717225,933
TSIC : 46415

46415 : การขายส่งรองเท้า

15915294126

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SECRET COSMO COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SECRET COSMO COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ซีเครท คอสโม จำกัด

15 พุทธมณฑล สาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ซีเครท คอสโม จำกัด

15 พุทธมณฑล สาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้