แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท โปรเฟสชั่นนอล ฟีด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท โปรเฟสชั่นนอล ฟีด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PROFESSIONAL FEED CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552134981
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 21 ธ.ค. 2552 (12 ปี 5 เดือน 3 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท โปรเฟสชั่นนอล ฟีด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 39,980,797 บาท (3998.08% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46206 : การขายส่งอาหารสัตว์
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่ายส่งอาหารสัตว์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เพ็ทต้าพลัส จำกัด

พาทเวย์ อินเตอร์มีเดียตส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทวีการเกษตร

เกรท เวล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท โปรเฟสชั่นนอล ฟีด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 39,90216,27414,05764,103
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 18,5664,4404,33618,085
กรุงเทพมหานคร 16,3028,6067,59330,469
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

24,77711,96410,61043,139
TSIC : 46206

46206 : การขายส่งอาหารสัตว์

1886262138

เครดิตทางการค้า บริษัท โปรเฟสชั่นนอล ฟีด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท โปรเฟสชั่นนอล ฟีด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 39,90216,27414,05764,103
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 18,5664,4404,33618,085
กรุงเทพมหานคร 16,3028,6067,59330,469
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

24,77711,96410,61043,139
TSIC : 46206

46206 : การขายส่งอาหารสัตว์

1886262138

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PROFESSIONAL FEED CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PROFESSIONAL FEED CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท โปรเฟสชั่นนอล ฟีด จำกัด

57/62 ซอยนิมิตใหม่ 9 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท โปรเฟสชั่นนอล ฟีด จำกัด

57/62 ซอยนิมิตใหม่ 9 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้