แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอสแอลซี อินเตอร์ แล็บ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอสแอลซี อินเตอร์ แล็บ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SLC INTER LAB CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105553134349
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 29 ต.ค. 2553 (11 ปี 7 เดือน 4 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอสแอลซี อินเตอร์ แล็บ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 51,000,000
มูลค่าบริษัท -1,022,078 บาท (-2% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
วัตถุประสงค์ ผลิตเครื่องสำอาง เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณทุกชนิด จำหน่ายเครื่องสำอาง เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แอดว๊านส์ คอสเมติคส์ จำกัด

สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

การ์กัวร์ แล็บ จำกัด

สุรทิณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอสแอลซี อินเตอร์ แล็บ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 28,917581,695468,02434,431
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8,16374,92561,9258,960
กรุงเทพมหานคร 12,056227,066180,07217,334
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

18,083340,524271,65323,877
TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

652,3831,71480

เครดิตทางการค้า บริษัท เอสแอลซี อินเตอร์ แล็บ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอสแอลซี อินเตอร์ แล็บ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 28,917581,695468,02434,431
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8,16374,92561,9258,960
กรุงเทพมหานคร 12,056227,066180,07217,334
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

18,083340,524271,65323,877
TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

652,3831,71480

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SLC INTER LAB CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SLC INTER LAB CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอสแอลซี อินเตอร์ แล็บ จำกัด

126/19-20 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เอสแอลซี อินเตอร์ แล็บ จำกัด

126/19-20 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้