แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อนิติบุคคล HEALTH FOOD CORPORATION COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105554033651
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 มี.ค. 2554 (12 ปี 2 เดือน 25 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 200,000,000
มูลค่าบริษัท 658,159,751 บาท (329.08% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46204 : การขายส่งสัตว์มีชีวิต

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การขายสัตว์มีชีวิต
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด

พงษ์ศักดิ์การเกษตร จำกัด

อภิญญา กรุ๊ป จำกัด

ดีดี เฟรช พอร์ค จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46204

46204 : การขายส่งสัตว์มีชีวิต

เครดิตทางการค้า บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46204

46204 : การขายส่งสัตว์มีชีวิต

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม HEALTH FOOD CORPORATION COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น HEALTH FOOD CORPORATION COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

14 ซอยคู้บอน 13 แยก 1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

14 ซอยคู้บอน 13 แยก 1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้