แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อนิติบุคคล HEALTH FOOD CORPORATION COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105554033651
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 มี.ค. 2554 (11 ปี 2 เดือน 24 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0865166641

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 200,000,000
มูลค่าบริษัท 645,948,088 บาท (322.97% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด

พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ตราแม่ครัว จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,8687,7816,9305,755
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5721,7211,954838
กรุงเทพมหานคร 1,0774,3533,9483,527
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

1,3695,8295,3604,401
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

5475217

เครดิตทางการค้า บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,8687,7816,9305,755
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5721,7211,954838
กรุงเทพมหานคร 1,0774,3533,9483,527
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

1,3695,8295,3604,401
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

5475217

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม HEALTH FOOD CORPORATION COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น HEALTH FOOD CORPORATION COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

14 ซอยคู้บอน 13 แยก 1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

14 ซอยคู้บอน 13 แยก 1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้