แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เดอะ เซอร์เฟส ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เดอะ เซอร์เฟส ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THE SURFACE FOOD INDUSTRIES COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105554135179
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 7 ต.ค. 2554 (10 ปี 7 เดือน 27 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 021864053

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เดอะ เซอร์เฟส ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท -663,263 บาท (-13.27% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47219 : ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารปรุงแต่งรสต่างๆประกอบกิจการให้บริการพื้นที่จอดรถ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เวลฟายน์ จำกัด

เอเวอร์ฟู้ด จำกัด

ณปภัช เลดี้พลัส จำกัด

เกาะเต่าเซ็นเตอร์

อันดับธุรกิจ บริษัท เดอะ เซอร์เฟส ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 399,541479,943415,588534,996
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 148,552168,677143,826181,855
กรุงเทพมหานคร 156,725178,286158,148202,836
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

240,699272,933240,094305,705
TSIC : 47219

47219 : ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1,8912,3621,9902,507

เครดิตทางการค้า บริษัท เดอะ เซอร์เฟส ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เดอะ เซอร์เฟส ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 399,541479,943415,588534,996
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 148,552168,677143,826181,855
กรุงเทพมหานคร 156,725178,286158,148202,836
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

240,699272,933240,094305,705
TSIC : 47219

47219 : ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1,8912,3621,9902,507

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THE SURFACE FOOD INDUSTRIES COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THE SURFACE FOOD INDUSTRIES COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เดอะ เซอร์เฟส ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด

77 ซอยสุขุมวิท 53 (ไปดี-มาดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เดอะ เซอร์เฟส ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด

77 ซอยสุขุมวิท 53 (ไปดี-มาดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้