แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ชื่อนิติบุคคล VARINDA IMPORT & EXPORT CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105554147215
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 21 พ.ย. 2554 (10 ปี 8 เดือน 27 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

022921697
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

varinda_im@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 8,872,801 บาท (177.46% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการนำเข้า-ส่งออก ขายปรีก-ส่ง เครื่องสำอางค์ทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

มัณฑนา จำกัด

ลักกี้ สตาร์ เทรดดิ้ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด

สกิน เมค สไมส์ จำกัด

วิงค์ไวท์บายแอน จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46443

46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง

เครดิตทางการค้า บริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46443

46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม VARINDA IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น VARINDA IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

84/17 ตรอกวัดลาดบัวขาว แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

84/17 ตรอกวัดลาดบัวขาว แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้