แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ชื่อนิติบุคคล VARINDA IMPORT & EXPORT CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105554147215
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 21 พ.ย. 2554 (10 ปี 2 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 022921697
อีเมล varinda_im@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 8,703,275 บาท (174.07% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการนำเข้า-ส่งออก ขายปรีก-ส่ง เครื่องสำอางค์ทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อาร์ที บิวตี้ แคร์ จำกัด

ด็อกเตอร์จิล แลบบอราทอรี่ จำกัด

พรีมา แคร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บินบน ลอรีเทรด จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 26,661177,11731,40831,350
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,11865,64210,6217,525
กรุงเทพมหานคร 11,23266,08415,44615,963
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

16,755104,05022,37721,899
TSIC : 46443

46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง

644569055

เครดิตทางการค้า บริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 26,661177,11731,40831,350
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,11865,64210,6217,525
กรุงเทพมหานคร 11,23266,08415,44615,963
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

16,755104,05022,37721,899
TSIC : 46443

46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง

644569055

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม VARINDA IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น VARINDA IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

84/17 ตรอกวัดลาดบัวขาว บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

84/17 ตรอกวัดลาดบัวขาว บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้