แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ลัค สยาม เทรด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ลัค สยาม เทรด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล LUCK SIAM TRADE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555009142
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 20 ม.ค. 2555 (10 ปี 0 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 024249229

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ลัค สยาม เทรด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 10,000,000
มูลค่าบริษัท 48,476,347 บาท (484.76% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ส่งออกอาหารกระป๋องทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แป้งสหการ จำกัด

แป้งสยาม (2555) จำกัด

โอกาวะ เฟลเวอร์ แอนด์ ฟราแกรนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

กอบธนาเดช จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ลัค สยาม เทรด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 7,86412,0989,54421,233
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,0353,0902,8384,644
กรุงเทพมหานคร 3,7776,5545,31511,185
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

5,2498,9637,27415,029
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

60716773

เครดิตทางการค้า บริษัท ลัค สยาม เทรด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ลัค สยาม เทรด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 7,86412,0989,54421,233
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,0353,0902,8384,644
กรุงเทพมหานคร 3,7776,5545,31511,185
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

5,2498,9637,27415,029
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

60716773

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม LUCK SIAM TRADE COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น LUCK SIAM TRADE COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ลัค สยาม เทรด จำกัด

4 ซอยฉิมพลี 3 ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ลัค สยาม เทรด จำกัด

4 ซอยฉิมพลี 3 ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้