แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท วาย.ไอ.เอ็ม ฟู้ด แมเนจเม้นท์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท วาย.ไอ.เอ็ม ฟู้ด แมเนจเม้นท์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล Y.I.M FOOD MANAGEMENT CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555043308
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 20 มี.ค. 2555 (10 ปี 6 เดือน 19 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

023327987

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท วาย.ไอ.เอ็ม ฟู้ด แมเนจเม้นท์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 9,143,385 บาท (182.87% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47219 : ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่ายอาหารจากต่างประเทศ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

จี ซี เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อินฟินิท 8 จำกัด

เฮงหลี คอมมิวนิตี้ บิสซิเนส จำกัด

น้ำแข็งศรีราชา จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท วาย.ไอ.เอ็ม ฟู้ด แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47219

47219 : ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เครดิตทางการค้า บริษัท วาย.ไอ.เอ็ม ฟู้ด แมเนจเม้นท์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท วาย.ไอ.เอ็ม ฟู้ด แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47219

47219 : ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม Y.I.M FOOD MANAGEMENT CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น Y.I.M FOOD MANAGEMENT CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท วาย.ไอ.เอ็ม ฟู้ด แมเนจเม้นท์ จำกัด

328 ซอยสุขุมวิท 54 แยก 6-1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท วาย.ไอ.เอ็ม ฟู้ด แมเนจเม้นท์ จำกัด

328 ซอยสุขุมวิท 54 แยก 6-1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้