แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล HELMUT FISCHER [THAILAND] COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556077974
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 15 พ.ค. 2556 (9 ปี 0 เดือน 16 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 15,000,000
มูลค่าบริษัท 81,036,838 บาท (540.25% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46599 : การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ จำหน่ายเครื่องมือวัดความหนาผิวเคลือบชุบรวมถึงอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆให้บริการซ่อมเครื่องมือวัดความหนาผิวเคลือบชุบ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อินเตอร์โซล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด

พี เทรดดิ้ง ไทย จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 36,66586,56037,93839,444
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 17,02128,80912,9929,917
กรุงเทพมหานคร 15,05536,44518,04719,651
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

22,76955,38826,51327,206
TSIC : 46599

46599 : การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

7382,2071,035639

เครดิตทางการค้า บริษัท เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 36,66586,56037,93839,444
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 17,02128,80912,9929,917
กรุงเทพมหานคร 15,05536,44518,04719,651
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

22,76955,38826,51327,206
TSIC : 46599

46599 : การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

7382,2071,035639

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม HELMUT FISCHER [THAILAND] COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น HELMUT FISCHER [THAILAND] COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

1232 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

1232 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้