แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท แม็กซ์เท็กซ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท แม็กซ์เท็กซ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MAXTEX TRADING GROUP COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557024769
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 18 ก.พ. 2557 (7 ปี 11 เดือน 15 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 029313100

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท แม็กซ์เท็กซ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 44,900,000
มูลค่าบริษัท -15,639,591 บาท (-34.83% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46599 : การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ นำเข้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ อะไหล่และอุปกรณ์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

กัญจกร จำกัด

ฮงเส็ง 1955 จำกัด

เอวา เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

นวไท เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท แม็กซ์เท็กซ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 155,618555,857329,13379,887
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 68,885191,178128,89323,788
กรุงเทพมหานคร 61,781217,500134,19237,476
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

95,809325,473187,84053,360
TSIC : 46599

46599 : การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

4,23011,6568,6381,606

เครดิตทางการค้า บริษัท แม็กซ์เท็กซ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท แม็กซ์เท็กซ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 155,618555,857329,13379,887
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 68,885191,178128,89323,788
กรุงเทพมหานคร 61,781217,500134,19237,476
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

95,809325,473187,84053,360
TSIC : 46599

46599 : การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

4,23011,6568,6381,606

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MAXTEX TRADING GROUP COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MAXTEX TRADING GROUP COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท แม็กซ์เท็กซ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

130/150 ซอยรามอินทรา 40 แยก 6 ถนนนวลจันทร์ นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท แม็กซ์เท็กซ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

130/150 ซอยรามอินทรา 40 แยก 6 ถนนนวลจันทร์ นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้