แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ทรอปิคอล ฟรุ๊ต ฟิวชั่น จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ทรอปิคอล ฟรุ๊ต ฟิวชั่น จำกัด

ชื่อนิติบุคคล TROPICAL FRUITS FUSION COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558017154
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 29 ม.ค. 2558 (6 ปี 11 เดือน 25 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ทรอปิคอล ฟรุ๊ต ฟิวชั่น จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท -1,451,562 บาท (-29.03% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอเป็กซ์ เฮลธ์ จำกัด

เอเชี่ยน แปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เบสท์ ไลฟ์ 45656 จำกัด

เจริญสุขเฟรช จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ทรอปิคอล ฟรุ๊ต ฟิวชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 333,609534,707316,109144,082
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 128,380185,776115,86947,013
กรุงเทพมหานคร 131,804206,873121,16863,422
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

202,789310,994174,81692,107
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1,5752,5681,197658

เครดิตทางการค้า บริษัท ทรอปิคอล ฟรุ๊ต ฟิวชั่น จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ทรอปิคอล ฟรุ๊ต ฟิวชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 333,609534,707316,109144,082
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 128,380185,776115,86947,013
กรุงเทพมหานคร 131,804206,873121,16863,422
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

202,789310,994174,81692,107
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1,5752,5681,197658

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TROPICAL FRUITS FUSION COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TROPICAL FRUITS FUSION COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ทรอปิคอล ฟรุ๊ต ฟิวชั่น จำกัด

18/4 ซอยอำนวยวัฒน์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ทรอปิคอล ฟรุ๊ต ฟิวชั่น จำกัด

18/4 ซอยอำนวยวัฒน์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้