แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เดอะ แฟคทอรี่ เดคคอเรชั่นแอนด์ดีไซน์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เดอะ แฟคทอรี่ เดคคอเรชั่นแอนด์ดีไซน์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THE FACTORY DECORATION & DESIGN COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558032307
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ก.พ. 2558 (7 ปี 3 เดือน 8 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0942424655

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เดอะ แฟคทอรี่ เดคคอเรชั่นแอนด์ดีไซน์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 3,251,675 บาท (65.03% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46494 : การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการตกแต่ง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

รอยัล กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

เยอรมัน คิชเชิน ดีไซน์ จำกัด

ริชาร์ด พรอพเพอร์ตี้ เมเนจเมนท์ จำกัด

เอสเตท เดคอร์ ภูเก็ต จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เดอะ แฟคทอรี่ เดคคอเรชั่นแอนด์ดีไซน์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 111,09869,555109,70174,167
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 38,24424,99935,20923,269
กรุงเทพมหานคร 38,51422,49537,76226,784
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

59,19435,80556,74539,335
TSIC : 46494

46494 : การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

15188140102

เครดิตทางการค้า บริษัท เดอะ แฟคทอรี่ เดคคอเรชั่นแอนด์ดีไซน์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เดอะ แฟคทอรี่ เดคคอเรชั่นแอนด์ดีไซน์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 111,09869,555109,70174,167
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 38,24424,99935,20923,269
กรุงเทพมหานคร 38,51422,49537,76226,784
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

59,19435,80556,74539,335
TSIC : 46494

46494 : การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

15188140102

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THE FACTORY DECORATION & DESIGN COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THE FACTORY DECORATION & DESIGN COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เดอะ แฟคทอรี่ เดคคอเรชั่นแอนด์ดีไซน์ จำกัด

4/101 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เดอะ แฟคทอรี่ เดคคอเรชั่นแอนด์ดีไซน์ จำกัด

4/101 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้