แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พิ๊บส์ แอนด์ โค จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พิ๊บส์ แอนด์ โค จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PIBS AND CO COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559099235
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 28 มิ.ย. 2559 (6 ปี 0 เดือน 0 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พิ๊บส์ แอนด์ โค จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 3,000,000
มูลค่าบริษัท 661,562 บาท (22.05% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46494 : การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน
วัตถุประสงค์ ขายสินค้า
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

บิ๊กวัน สปอร์ต แอนด์ มีเดีย

นากา เอ็กซปอร์ต จำกัด

ริชาร์ด พรอพเพอร์ตี้ เมเนจเมนท์ จำกัด

สมุย อินทีเรียร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท พิ๊บส์ แอนด์ โค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 441,353498,728304,717388,806
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 159,611175,124109,521131,559
กรุงเทพมหานคร 171,574186,772114,620149,770
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

262,365284,981176,756224,036
TSIC : 46494

46494 : การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

728795449621

เครดิตทางการค้า บริษัท พิ๊บส์ แอนด์ โค จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พิ๊บส์ แอนด์ โค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 441,353498,728304,717388,806
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 159,611175,124109,521131,559
กรุงเทพมหานคร 171,574186,772114,620149,770
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

262,365284,981176,756224,036
TSIC : 46494

46494 : การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

728795449621

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PIBS AND CO COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PIBS AND CO COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พิ๊บส์ แอนด์ โค จำกัด

28/11 ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท พิ๊บส์ แอนด์ โค จำกัด

28/11 ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้