แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เบอรี่หญิง ซีเคร็ท จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เบอรี่หญิง ซีเคร็ท จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BERRYYING SECRET COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560074267
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 4 พ.ค. 2560 (5 ปี 0 เดือน 26 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เบอรี่หญิง ซีเคร็ท จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 500,000
มูลค่าบริษัท 576,916 บาท (115.38% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
วัตถุประสงค์ การผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องประทินโฉม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

บิวตี้ แอนด์ เฮลท์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด

สยาม พีแอนด์เอ็น บิวตี้ จำกัด

ปานเทวี สกินแคร์ จำกัด

ทรี ซิมเปิ้ล จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เบอรี่หญิง ซีเคร็ท จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 382,973255,609437,949523,864
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 57,45936,91258,16769,416
กรุงเทพมหานคร 150,43292,155167,130198,248
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

231,423147,097252,772298,801
TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

1,1246961,5621,816

เครดิตทางการค้า บริษัท เบอรี่หญิง ซีเคร็ท จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เบอรี่หญิง ซีเคร็ท จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 382,973255,609437,949523,864
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 57,45936,91258,16769,416
กรุงเทพมหานคร 150,43292,155167,130198,248
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

231,423147,097252,772298,801
TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

1,1246961,5621,816

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BERRYYING SECRET COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BERRYYING SECRET COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เบอรี่หญิง ซีเคร็ท จำกัด

121/47 ซอยรามอินทรา 60 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เบอรี่หญิง ซีเคร็ท จำกัด

121/47 ซอยรามอินทรา 60 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้