แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สยามฟีด เทค จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สยามฟีด เทค จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SIAMFEED TECH COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560085994
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 26 พ.ค. 2560 (4 ปี 11 เดือน 29 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0818217123

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สยามฟีด เทค จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท -1,676,517 บาท (-167.65% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47895 : การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เครื่องหอมและเครื่องสำอางบนแผงลอยและตลาด
วัตถุประสงค์ การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เครื่องหอมและเครื่องสำอางบนแผงลอยและตลาด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

รักษ์ไหม(ไทยแลนด์) จำกัด

นราวดี บิวตี้ จำกัด

กู๊ดเดย์เลดี้

สันติคณนา

อันดับธุรกิจ บริษัท สยามฟีด เทค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 360,424513,318373,383468,029
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 137,272180,011130,754158,550
กรุงเทพมหานคร 141,760193,422142,004176,893
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

218,568294,416216,528266,230
TSIC : 47895

47895 : การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เครื่องหอมและเครื่องสำอางบนแผงลอยและตลาด

56906364

เครดิตทางการค้า บริษัท สยามฟีด เทค จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สยามฟีด เทค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 360,424513,318373,383468,029
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 137,272180,011130,754158,550
กรุงเทพมหานคร 141,760193,422142,004176,893
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

218,568294,416216,528266,230
TSIC : 47895

47895 : การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เครื่องหอมและเครื่องสำอางบนแผงลอยและตลาด

56906364

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SIAMFEED TECH COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SIAMFEED TECH COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สยามฟีด เทค จำกัด

2 ซอยพัฒนาการ 67 แยก 8 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท สยามฟีด เทค จำกัด

2 ซอยพัฒนาการ 67 แยก 8 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้