แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท โมเดิร์น เมททัล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท โมเดิร์น เมททัล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MODERN METAL COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560131481
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 ส.ค. 2560 (4 ปี 9 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท โมเดิร์น เมททัล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 2,057,654 บาท (205.77% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 25992 : การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ
วัตถุประสงค์ รับผลิต ออกแบบและติดตั้งสินค้าประเภทเครื่องครัวสแตนเลส ตู้แช่
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

พีค และ พรีม จำกัด

มิ่งมูล เอ.ดี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เอ็น วี เค อะลูมิเนียม

สเตนเลส เซอร์วิส

อันดับธุรกิจ บริษัท โมเดิร์น เมททัล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 51,09029,55831,11185,289
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9,3055,4695,42811,888
กรุงเทพมหานคร 18,68211,36111,55129,898
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

29,01817,32217,88444,130
TSIC : 25992

25992 : การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ

13111025

เครดิตทางการค้า บริษัท โมเดิร์น เมททัล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท โมเดิร์น เมททัล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 51,09029,55831,11185,289
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9,3055,4695,42811,888
กรุงเทพมหานคร 18,68211,36111,55129,898
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

29,01817,32217,88444,130
TSIC : 25992

25992 : การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ

13111025

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MODERN METAL COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MODERN METAL COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท โมเดิร์น เมททัล จำกัด

89/119 หมู่บ้าน สินทวีเทียนทะเล 2 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท โมเดิร์น เมททัล จำกัด

89/119 หมู่บ้าน สินทวีเทียนทะเล 2 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้